SVARĪGS DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS: AEG FX9

Electrolux lūdz, lai īpašnieki bezvadu putekļsūcējam AEG FX9 ar noteiktiem sērijas numuriem nekavējoties pārtrauc ierīces lietošanu iespējamu drošības problēmu dēļ.

Atsaukšanas iemesls ir problēma ar produktā izmantotu sastāvdaļu, kas noteiktos apstākļos var potenciāli izraisīt pārkaršanu un putekļsūcēja aizdegšanos. Pārkaršana tiek uzskatīta par nopietnu risku, kas var izraisīt uguns izplatīšanos uz blakus esošajiem uzliesmojošajiem materiāliem.

Skarto modeļu īpašnieki tiek lūgti sazināties ar vietējo Electrolux pakalpojumu uzņēmumu, lai saņemtu norādījumus par produkta atgriešanu un uzzinātu par risinājumu iespējām, kas pieejamas patērētājiem (piemēram, produkta aizstāšana).

Līdz šim nav ziņots par savainojumiem vai mantas bojājumiem. Tomēr, tā kā mūsu patērētāju drošība ir mūsu galvenā prioritāte uzņēmumā Electrolux, mēs šo situāciju uztveram ļoti nopietni. Mēs esam nolēmuši nekavējoties atsaukt visus skartos produktus šajā klāstā.

Skartas ir šīs produkta partijas:

pdf-icon-white-aeg.png

Jūs varat to pārbaudīt, apskatot modeli, produkta numuru (PNC) un sērijas numurus (SN). Tie atrodami uz marķējuma aiz putekļsūcēja ciklonbloka.

Sazinoties ar AEG zvanu centru, jābūt pieejamai tālāk norādītajai informācijai:

Informācija atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.

FX9-aeg-label-378x262-friöagd.png148x472_aeg_vacuum-svart-bg.png


Ja jums pieder produkts ar attiecīgajiem sērijas numuriem/produkta numuriem, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, neievietojiet to uzlādes stacijā un izņemiet uzlādes stacijas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

Ja modelis un produkta numurs (PNC) atbilst un ietilpst iepriekš norādīto sērijas numuru (SN) diapazonā un ja ar jums vēl nav sazinājies mūsu vietējais Electrolux pakalpojumu centrs, lūdzu, zvaniet uz +371 67313626, kas jums sniegs norādījumus par produkta atgriešanu un to, kā saņemt pienākošos kompensāciju par atgriešanu.

Lūdzu, ievērojiet turpmāko. Produkti ar citiem sērijas numuriem AEG FX9 klāstā nav skarti. Citi AEG vai Electrolux produkti, tostarp citi putekļsūcēju modeļi, nav skarti.

Mēs no sirds atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

www.ptac.gov.lv