Žāvēšanas cikls ir pārāk ilgs

18.11.2019 14:01

Problēma

  • Žāvēšanas programma aizņem ilgāku laiku, nekā norādīts lietotāja rokasgrāmatā 
  • Uz displeja redzamais žāvēšanas laiks neatbilst reālajam žāvēšanas laikam 
  • Pēc žāvēšanas laika, kas norādīts lietošanas pamācībā, veļa joprojām ir mitra. 

Attiecas uz

  • siltumsūkņa tipa veļas žāvētāju 

Risinājums

1. Pirms žāvēšanas rūpīgi izgrieziet veļu.  

2. Nepārsniedziet maksimālo ievietojamās veļas daudzumu.    

PIEZĪME: ievietošanas daudzuma norāde vienmēr attiecas uz sausās veļas svaru.  

3. Izvēlieties atbilstošu žāvēšanas programmu.  

Pārliecinieties, vai attiecīgais veļas mazgāšanas veids un kopšanas simboli veļas etiķetē atbilst žāvēšanas programmai.

Atbalstu programmu pārskatā atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.  

4. Nodrošiniet telpas temperatūru starp +5 °C un +35 °C.

  • Optimālā telpas temperatūra vislabāko žāvēšanas rezultātu sasniegšanai ir no 19 ° līdz 24 °C.  5.
  • Regulāri un rūpīgi tīriet visus filtrus un siltummaini, kā tas aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.  
  • Varat lejupielādēt lietošanas rokasgrāmatu šeit.