Veļas mazgājamās mašīnas durvis nevar atvērt

Pēdējoreiz atjaunots 27.05.2022 06:36

Izdevums:

  • Veļas mazgājamās mašīnas durvis nevar atvērt

Attiecas uz:

  • Frontālā iekrāvēja mazgājamā mašīna (integrēta un brīvi stāvoša)

Izšķirtspēja:

1. Pārāk īss laiks kopš programmas beigām.

Durvis var atvērt apmēram 5 minūtes pēc mazgāšanas cikla beigām (pēc tam, kad durvju slēdzenē esošais bimetāls ir atdzisis). Tas ir normāli.

2. Pārliecinieties, vai durvju bloķēšanas ikona nav aktīva.

Dažos modeļos, ja rodas problēmas ar durvju atvēršanu un displejs ir izslēgts, ieslēdziet veļas mašīnu un pārliecinieties, vai durvju slēdzenes ikona nav aktīva.

3. Pārbaudiet, vai mašīnā ir ūdens.

Ja mašīnā ir ūdens, durvis nevar atvērt. Ja vēlaties atvērt durvis, varat to izdarīt pēc tam, kad ūdens ir izsūknēts, vai, ja nepieciešams, veicot mašīnas ārkārtas kanalizācijas darbību. Izpildiet šādus norādījumus:

  • atveriet pūka filtru un ļaujiet ūdenim izplūst no priekšpuses paplātē vai kanalizācijas grīdā (dažās mašīnās jūs to darāt, atverot pūtītes filtra snīpi un uzmanīgi atskrūvējot filtru, vai mašīnās bez pūka filtra, jūs atskrūvējat kanalizācijas šļūteni mašīnas aizmugurē un pēc tam novietojat to gar grīdu, lai ūdeni varētu novadīt caur kanalizācijas šļūteni)
  • pārbaudiet, vai notekas ir kārtībā
  • notīriet pūkas filtru
  • vēlreiz veiciet mazgāšanu, lai redzētu, vai tas ir atrisinājis problēmu.

Papildinformāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar jūsu ierīci.

Lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu .

4. Veiciet avārijas durvju atvēršanu.

Dažām mašīnām ārkārtas situācijā durvis var atvērt, velkot lejā uz stieņa, piemēram, ar skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu. Ja mašīnai ir ārkārtas atbrīvošana, tā atrodas blakus pūka filtram. Pilnu aprakstu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu .

Piezīme:   Pārliecinieties, ka ūdens līmenis bungas iekšpusē nav pārāk augsts. Ja nepieciešams, turpiniet avārijas novadīšanu .
Brīdinājums: apdegumu risks! Pārliecinieties, ka ūdens temperatūra nav pārāk augsta un veļa nav karsta. Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz tie atdziest.

Brīdinājums: savainošanās risks! Pārliecinieties, ka cilindrs negriežas. Ja nepieciešams, pagaidiet, kamēr cilindrs pārstāj griezties.

5. Atiestatiet mašīnu.

Izslēdziet iekārtas strāvu un pēc tam apmēram 20-30 sekundes atkal ieslēdziet. Pēc tam pārbaudiet, vai mašīna darbojas normāli.

6. Sazinieties ar autorizēto servisa centru.

Ja durvis nevar atvērt, ja mašīnā nav ūdens, un iepriekš minētie ieteikumi neatrisina problēmu, mēs iesakām lūgt servisa inženiera apmeklējumu.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies AEG remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.