Kaļķakmens notīrīšana

Pēdējoreiz atjaunots 19.07.2022 08:34

Atkaļķošanas iemesls:

Mašīnas veļas tilpnes iekšpuse var izskatīties tīra un spodra, bet bieži vien tās aizmugurē, kur tas nav redzams, ir daudz kaļķakmens nogulsnes. Ja mašīnas sildelementu klāj kaļķakmens nogulsnes, tas var ietekmēt mašīnu dažādi:

  • ūdens sildīšanai būs nepieciešams ilgāks laiks;
  • tiks patērēts vairāk enerģijas;

sildelementa darbības ilgums ievērojami samazināsies;

  • sildelements var sadegt;
  • mašīnas galvenie gultņi var tikt bojāti.


Kaļķakmens nogulsnes izraisa ūdens cietība. Jo cietāks ūdens, jo lielāka varbūtība, ka mašīnā veidosies kaļķakmens nogulsnes.

  • Ūdens cietība dažos rajonos var atšķirties. Tas notiek tādēļ, ka ūdens tiek piegādāts no dažādiem avotiem atkarībā no pašreizējā patēriņa rajonā. Sazinieties ar ūdens piegādes dienestu vai pašvaldības tehnisko dienestu, lai saņemtu palīdzību.
  • Lai veiktu piesardzības pasākumus, atkaļķojiet mašīnu atbilstoši tālāk tabulā norādītajam atkarībā no ūdens relatīvās cietības pakāpes (°dH vērtība) jūsu rajonā.

Atkaļķošanas biežums:

Lai gūtu labāku veiktspēju un aizsargātu veļas mazgājamo mašīnu, mēs iesakām regulāri likvidēt kaļķakmeni, izmantojot Electrolux atkaļķošanas produktu. Tas, cik bieži mašīnu nepieciešams atkaļķot, atkarīgs no ūdens cietības pakāpes un mazgāšanas ciklu skaita ikdienā. Skatiet tabulu tālāk, lai gūtu sīkāku informāciju.

Atkaļķošanas biežums

Cietības pakāpe °F

Cietības pakāpe °e, °Clark

Cietības pakāpe °dH 

Ūdens cietības pakāpes specifikācijas

< 2 mazgāšanas cikli dienā

2–4 mazgāšanas cikli dienā

> 4 mazgāšanas cikli dienā

0-7

0-5

0-4

Ļoti mīksts

-

-

-

7-14

5-10

4-8

Mīksts

-

-

Reizi gadā

14-21

10-15

8-12

Vidēji ciets

Reizi 6 mēnešos

Reizi 6 mēnešos

Reizi 6 mēnešos

21-32

15-22

12-18

Visai ciets

Reizi 6 mēnešos

 

Reizi 3 mēnešos

Reizi 3 mēnešos

> 32

> 22

> 18

Ciets

Reizi 3 mēnešos

Reizi 2 mēnešos

Katru mēnesi

 

Kaļķakmens notīrīšana

  • Mēs iesakām lietot Electrolux atkaļķošanas līdzekli. Detalizētus norādījumus iespējams atrast rokasgrāmatā, kas iekļauta komplektācijā ar mūsu atkaļķošanas produktu.
Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies AEG remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.