Kā iestatīt AutoDose funkciju AEG veļas mašīnā

Pēdējoreiz atjaunots 09.06.2020 13:31

Situācija

  • Kā iestatīt AutoDose funkciju AEG veļas mašīnā

Attiecas uz

  • AEG veļas mašīnas ar AutoDose funkciju

Risinājums

Atkarībā no jūsu AEG veļas mazgājamās mašīnas vadības paneļa izkārtojuma, Autodose iestatīšanai izmantojiet šādus norādījumus:

Vadības paneļa 1. versija

1. Lai ieietu konfigurācijas režīmā, dažas sekundes vienlaikus turiet nospiestu temperatūras (1) un centrifūgas (2) taustiņus, līdz displejā kreisajā pusē parādās uzraksts “SET” (3) un mirgojoša mazgāšanas līdzekļa tvertne (4). un mīkstinātāja tvertnes (5) indikatori displeja labajā pusē.
Word importēšanas attēls


2. Pieskarieties mazgāšanas līdzekļa tvertnes pogai (1). Displejā parādās OFF (2).
Word importēšanas attēls


3. Word importēšanas attēls PIRMS MĪKSTINĀTĀJA TVERTNES UZSTĀDĪŠANAS JUMS OBLIGĀTI jāiestata mazgāšanas tvertne

4. Word importēšanas attēls Ja citas darbības netiks veiktas, pēc 10 sekundēm displejs atgriežas standarta programmā un mazgāšanas līdzekļa AutoDose tvertne paliek atspējota. TO NEVAR AKTIVIZĒT STANDARTA REŽĪMĀ. Lai to aktivizētu, jums vēlreiz jāieslēdz iestatīšanas režīms.

5. Vēlreiz pieskarieties mazgāšanas līdzekļa tvertnes pogai (1). Displejā redzams tvertnes indikators (2) un mazgāšanas līdzekļa daudzums pēc noklusējuma (3).

 Word importēšanas attēls


6. Lai iestatītu pamatdevu, atkārtoti pieskarieties temperatūras pogai (1), lai palielinātu devu, un centrifūgas pogai (2), lai to samazinātu.
Minimālais solis ir 1 ml
Word importēšanas attēls


7. Ja citas darbības netiks veiktas, pēc 10 sekundēm displejs atgriežas standarta programmā un ir iespējota mazgāšanas līdzekļa tvertne AutoDose.

To var aktivizēt / deaktivizēt standarta režīmā. Word importēšanas attēls


8. Pieskarieties mīkstinātāja tvertnes pogai (1). Displejā parādās OFF (2).

Word importēšanas attēls


9. Word importēšanas attēls Ja citas darbības netiks veiktas, pēc 10 sekundēm displejs atgriežas standarta programmā un AutoDose mīkstinātāja tvertne paliek atspējota. TO NEVAR AKTIVIZĒT STANDARTA REŽĪMĀ. Lai to aktivizētu, jums vēlreiz jāieslēdz iestatīšanas režīms.

10. Vēlreiz pieskarieties mīkstinātāja tvertnes pogai (1). Displejā redzams tvertnes indikators (2) un mīkstinātāja līdzekļa daudzums pēc noklusējuma (3).

Word importēšanas attēls


11. Lai iestatītu pamatdevu, atkārtoti pieskarieties temperatūras pogai (1), lai palielinātu devu, un centrifūgas pogai (2), lai to samazinātu. Minimālais solis ir 1 ml.

12. Ja citas darbības netiks veiktas, pēc 10 sekundēm displejs atgriežas standarta programmā un ir iespējota AutoDose veļas mīkstinātāja tvertne. To var aktivizēt / deaktivizēt standarta režīmā. Word importēšanas attēls


KOPSAVILKUMA TABULA

IESTATĪŠANAS REŽĪMS (1)
STANDARTA REŽĪMS (2)
Mazgāšanas līdzekļa tvertneIZSLĒGTS
Deaktivizēt
ON
Aktivizēt / deaktivizēt
Mīkstinātāja tvertneIZSLĒGTS
Deaktivizēt
ON
Aktivizēt / deaktivizēt


(1): TVERTNES STATUSS IESTATĪŠANAS REŽĪMA laikā

(2): STANDARTA REŽĪMĀ ATĻAUTĀS DARBĪBAS


Vadības paneļa 2. versija


1. Lai ieietu konfigurācijas režīmā, dažas sekundes vienlaikus turiet nospiestu temperatūras (1) un centrifūgas (2) taustiņus, līdz displejā kreisajā pusē parādās uzraksts “SET” (3) un mirgojoša mazgāšanas līdzekļa tvertne (4). un mīkstinātāja tvertnes (5) indikatori displeja labajā pusē.


2. Pieskarieties mazgāšanas līdzekļa tvertnes pogai (1). Displejā parādās OFF (2).


3. Word importēšanas attēls PIRMS MĪKSTINĀTĀJA TVERTNES UZSTĀDĪŠANAS JUMS OBLIGĀTI jāiestata mazgāšanas tvertne 

4. Word importēšanas attēls Ja citas darbības netiks veiktas, pēc 10 sekundēm displejs atgriežas programmā un mazgāšanas līdzekļa AutoDose tvertne paliek atspējota. TO NEVAR AKTIVIZĒT STANDARTA REŽĪMĀ.  Lai to aktivizētu, jums vēlreiz jāieslēdz iestatīšanas režīms. 

5. Vēlreiz pieskarieties mazgāšanas līdzekļa tvertnes pogai (1). Displejā redzams tvertnes indikators (2) un mazgāšanas līdzekļa daudzums pēc noklusējuma (3) .


6. Lai iestatītu pamatdevu, atkārtoti pieskarieties temperatūras pogai (1), lai palielinātu devu, un centrifūgas pogai (2), lai to samazinātu. Minimālais solis ir 1 ml


7. Ja citas darbības netiks veiktas, pēc 10 sekundēm displejs atgriežas standarta programmā un ir iespējota mazgāšanas līdzekļa tvertne AutoDose.

To var aktivizēt / deaktivizēt standarta režīmā. Word importēšanas attēls


8. Pieskarieties mīkstinātāja tvertnes pogai (1). Displejā parādās OFF (2).

9. Word importēšanas attēls Ja citas darbības netiks veiktas, pēc 10 sekundēm displejs atgriežas programmā un AutoDose mīkstinātāja tvertne paliek atspējota. TO NEVAR AKTIVIZĒT STANDARTA REŽĪMĀ. Lai to aktivizētu, jums vēlreiz jāieslēdz iestatīšanas režīms.

10. Vēlreiz pieskarieties mīkstinātāja tvertnes pogai (1). Displejā redzams tvertnes indikators (2) un mīkstinātāja līdzekļa daudzums pēc noklusējuma (3). 


11. Lai iestatītu pamatdevu, atkārtoti pieskarieties temperatūras pogai (1), lai palielinātu devu, un centrifūgas pogai (2), lai to samazinātu. Minimālais solis ir 1 ml.

12. Ja citas darbības netiks veiktas, pēc 10 sekundēm displejs atgriežas programmā un ir iespējota AutoDose veļas mīkstinātāja līdzekļa tvertne. To var aktivizēt / deaktivizēt standarta režīmā. Word importēšanas attēls


KOPSAVILKUMA TABULA

IESTATĪŠANAS REŽĪMS (1)
STANDARTA REŽĪMS (2)
Mazgāšanas līdzekļa tvertne
IZSLĒGTS
Deaktivizēt
ON
Aktivizēt / deaktivizēt
Mīkstinātāja tvertne
IZSLĒGTS
Deaktivizēt
ON
Aktivizēt / deaktivizēt


(1): TVERTNES STATUSS IESTATĪŠANAS REŽĪMA laikā

(2): STANDARTA REŽĪMĀ ATĻAUTĀS DARBĪBAS