Kļūda i5E

12.11.2019 16:31
Lai novērstu problēmu, atiestatiet ierīci.
  • Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektropadeves, nogaidiet vienu minūti un tad atkal pieslēdziet atpakaļ.
  • Jaudu var arī izslēgt, izmantojot drošinātājus uz paneļa / ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Ja izvilkāt mašīnu ārā un tad iebīdījāt atpakaļ, ir svarīgi pārbaudīt, vai caurules nav salocījušās vai saspiestas un krāns ir atvērts līdz galam.
  • Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, izvēlieties atbilstošu ciklu un ieslēdziet to.
  • Ja cikls ieslēdzas un darbojas normāli, problēma ir atrisināta.
Ja ierīce neieslēdz ciklu pareizi pēc atiestatīšanas
  • Pārbaudiet, vai kļūdas kods ir tāds pats. Ja tas ir cits kods, skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu sīkāk par jauno kodu.
  • Ja displejā joprojām redzams pirmais kļūdas kods, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru, lai atrisinātu problēmu.