Saldētavai ir sarma vai ledus uz sāniem un malām

Pēdējoreiz atjaunots 30.11.2023 13:45

Normāls ledus un kondensācija saldētavas nodalījumos

Saldētavās var veidoties sarma un ledus.

Ledus veidojas, kad durvis tiek atvērtas, ielaižot ierīcē mitru gaisu.

To var likvidēt, atkausējot saldētavu.

Vai durvis ir bieži bijušas atvērtas vai atstātas vaļā uz ilgu laiku?

Ja durvis palikušas vaļā par ilgu vai tiek atvērtas pārāk bieži, iegūtais mitruma daudzums var izraisīt mitruma kondensāciju, ar laiku veidojot ledu. Centieties neatstāt durvis vaļā ilgu laiku.

Tas arī palīdzēs ietaupīt enerģiju.

To var likvidēt, atkausējot saldētavu.

Vai mēģinājāt atkausēt saldētavu?

Saldētava jāatkausē, kad ledus slānis sānos sasniedz 10-15 mm biezu kārtu.

Saldētavu jāatkausē, kad tā ir tukša vai satur tikai dažus priekšmetus.

Notīriet ledu šādu:

  1. izslēdziet ierīci;
  2. izņemiet no saldētavas visus produktus, vairākas reizes satiniet tos avīzē un nolieciet vēsā vietā;
  3. atstājiet ierīces durvis atvērtas, izņemiet aizbāzni no novadcaurules un savāciet ūdeni lēzenā traukā; lietojiet skrāpi, lai ātri notīrītu ledu;
  4. kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi noslaukiet saldētavas iekšpusi un ievietojiet atpakaļ aizbāzni;
  5. ieslēdziet ierīci;
  6. iestatiet temperatūras regulatoru zemākās temperatūras pozīcijā un atstājiet ierīci ar šādu iestatījumu uz divām līdz trijām stundām;                      
  7. ievietojiet produktus atpakaļ saldētavā.

Nekādā gadījumā nelietojiet metāla skrāpi, lai notīrītu ledu. Tas var sabojāt ierīci. Nelietojiet mehāniskus rīkus vai citus mākslīgus palīglīdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, ja ražotājs nav ieteicis tos lietot. Ja atkausēšanas laikā produktu temperatūra paaugstinās, to derīguma termiņš var samazināties.

Vai durvju blīve nav uzstādīta pareizi? Vai tā kādā veidā ir bojāta?

Rūpīgi pārbaudiet durvju blīvējumu?

Ja durvju blīvējums ir bojāts vai izkustējies, temperatūra saldētavā paaugstināsies un veidosies ledus un kondensācija. Tas var izraisīt brīdinājumu displejā, brīdinājuma indikatoru un skaņas signālu.

Šie brīdinājumi norāda, ka iekšējā temperatūra ir pārāk augsta, lai ierīce varētu normāli darboties.

Durvju gumijas blīvi var pārbaudīt ar papīra loksni, ievietojot to starp durvīm un korpusu. Papīram jābūt cieši satvertam visās malās, kad durvis aizvērtas. 

Ja durvju blīvējums ir deformēts, problēmu dažkārt var atrisināt, sasildot to dažas sekundes ar matu fēnu un tad cenšoties iztaisnot gumiju.

PIEZĪME: nesasildiet blīvi par daudz, jo jūs varat sabojāt gan blīvi, gan durvis. 

Uzturiet durvju blīvi tīru un nomainiet to, ja rodas kādas bojājumu pazīmes.

Tas arī palīdzēs ietaupīt enerģiju.

Ja nevarat nomainīt durvju blīvējumu, jūs varat pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.

Vai pārtika tiek glabāta pareizi?

Vienmēr glabājiet produktus ietītus folijā vai hermētiskā kārbā.

Pārtikas produkti, kas nav ietīti, radīs daudz mitruma un ledus ierīces iekšienē.

Vai saldētavā ir pietiekami daudz vietas?

Ierīcē nepieciešams atstāt pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu pareizi ventilāciju.

Informāciju par ventilāciju var atrast lietotāja rokasgrāmatā vai komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Piemēram:

PRASĪBAS PAR GAISA CIRKULĀCIJU

  1. Novietojiet saldētavu horizontāli uz stabilas virsmas. Visām četrām kājiņām jāatrodas uz grīdas.
  2. Pārliecinieties, ka ierīces aizmugure atrodas vismaz 5 cm attālumā no sienas.
  3. Pārliecinieties, ka ierīces sāni atrodas vismaz 5 cm attālumā no sienām/skapīšiem.

Temperatūra nav iestatīta pareizi.

Ja temperatūra ir iestatīta apkārtējai videi par zemu, saldētavā veidosies daudz ledus.

Ja izvēlēsieties augstāku temperatūru (aptuveni -18 grādi būs piemēroti gandrīz visām vidēm), tas samazinās ledus veidošanos.

Noplūdes aizbāznis nav pilnībā ievietots.

Ievietojiet aizbāzni pilnībā. 

Bojātas eņģes

Problēmas iemesls var būt bojātas eņģes. 

Problēmas ar bojātām eņģēm varēs salabot tehniskās apkopes darbinieks.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies AEG remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.