Vīna dzesētājā nedarbojas apgaismojums

Pēdējoreiz atjaunots 20.02.2020 09:06

Problēma:

  • Iekšējais apgaismojums manā saldētavā / ledusskapī / ledusskapja saldētavā / vīna dzesinātājā nedarbojas

Attiecas uz: 

  • Horizontālo saldētavu
  • Ledusskapi ar saldētavu
  • Vertikāli novietojamu saldētavu
  • Ledusskapi
  • Vīna dzesētāju

Risinājums: 

1. Pārbaudiet, vai spuldze nav bojāta, un vajadzības gadījumā nomainiet to, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Rokasgrāmatu var lejupielādēt šeit. 

Jaunas spuldzes, kopšanas līdzekļi un aksesuāri ir pieejami pilnvarota servisa centros.

Dažām ierīcēm ir iebūvēts diodes apgaismojums, kura nomaiņu jāuztic speciālistam.

2. Pārbaudiet, vai gaismas slēdzis var brīvi pārvietoties, un mēģiniet notīrīt to ar mitru drānu (ja var redzēt gaismas slēdzi durvju atvērumā).

3. Aizveriet durvis un atveriet tās vēlreiz, lai ieslēgtu gaismu.

Vadības sistēma automātiski var izslēgt gaismu, ja durvis kādreiz tiek atstātas atvērtas.

4. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, jāizsauc tehniskās apkopes darbinieks.


Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies AEG remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.