Iekšējais apgaismojums mirgo vai nestrādā.

12.11.2019 16:34

Ja iekšējais apgaismojums mirgo vai nestrādā, spuldze var būt vaļīga vai bojāta. Izpildiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai pievilktu vai nomainītu spuldzi.

Mirgojoša spuldze vai LED indikators var arī norādīt, ka apkārtējās vides temperatūra ir pārāk augsta vai zema. Pārbaudiet temperatūras klasifikāciju, kuru var atrast uz jūsu ierīces datu uzlīmes.

Pareizu ekspluatāciju var garantēt tikai SN klases produktiem apkārtējā gaisa temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C.

  • N  klase = 16-32 °C
  • SN klase = 10-32 °C
  • ST klase = 18-38 °C
  • SN/T  klase = 10-38 °C

Klimata klases tabulas atrašanās vieta uz datu plāksnītes: