Bojāts / saskrāpēts tvaika nosūcējs/ tvaika nosūcējs ar iespiedumiem

19.11.2019 13:17

Ja atklājat bojājumus uzreiz pēc izsaiņošanas.

Nekavējoties sazinieties ar izplatītāju, lai informētu viņu par bojājumiem, kas ierīcei radušies pārvadāšanas laikā. Izplatītāja tālruņa numuru atradīsiet uz rēķina vai preces piegādes pavadzīmes.

Nemēģiniet pieslēgt vai lietot ierīci.

Ja atklājat bojājumus pēc uzstādīšanas / pirmās lietošanas reizes 

Sazinieties ar izplatītāju un informējiet par bojājumiem.

Servisa pasūtīšana.

Sazinoties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru, ja iespējams norādiet konkrēto detaļu.

Iegādājieties jaunas daļas / detaļas pilnvarotā servisa centrā.