SenseBoil indikatori mirgo uz indukcijas plīts

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 15:56

Problēma:

  • Mirgo SenseBoil® indikatori
  • SenseBoil®  funkcija nedarbojas
  • Nevar aktivizēt SenseBoil® funkciju
  • Norādījumi attiecībā uz SenseBoil® funkciju  

Attiecas uz:

  • indukcijas plītīm ar SenseBoil® funkciju  

Risinājums:

1. Pārbaudiet, vai plīts virsma ir sausa.  

2. Pabeidziet iepriekšējās ēdiena gatavošanas darbības un izvēlieties brīvu ēdiena gatavošanas zonu bez atlikušā siltuma.  

Ja visas gatavošanas zonas jau tiek izmantotas vai uz tām ir atlikušais siltums, plīts virsma atskaņo pīkstiena signālu, indikatori virs X mirgo un funkcija netiek uzsākta.  

3. Atlasiet gatavošanas zonu 5 sekunžu laikā pēc funkcijas SenseBoil® aktivizēšanas  

4. Ja iepriekšminētie ieteikumi nedarbojas, pārbaudiet un mainiet plīts virsmas jaudas ierobežošanas iestatījumus  

Skatiet pilnu aprakstu, kas pieejams ierīces komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.  

UZMANĪBU! Pārliecinieties, vai izvēlētais strāvas stiprums atbilst mājas instalācijas drošinātājam. Ieteicama tehniskā palīdzība.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies AEG remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.