Plīts virsmas displejā redzams kļūdas ziņojums E8 / E822

18.11.2019 15:47

Problēma:

  • Indukcijas plīts displejā redzams kļūdas ziņojums E8 vai E822. Tas norāda, ka ierīce ir pieslēgta tikai vienai fāzei.

Attiecas uz:

  • iebūvēta indukcijas plīts virsma
  • brīvstāvoša plīts ar indukcijas plīts virsmu

Risinājums:  

1. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi, kurš uzstādīja ierīci.

2. Sazinieties ar tuvāko servisa centru.  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.  

Iemesls:

  • kļūdas kods E8 vai E822 norāda, ka ierīce ir pieslēgta tikai vienai fāzei.  


PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.