Gatavošanas zonas ārējais riņķis nedarbojas

18.11.2019 15:01

Problēma:

  • Gatavošanas zonas vai cepšanas zonas ārējo riņķi nevar ieslēgt. 
  • Gatavošanas zonas ārējais riņķis nedarbojas. 

Attiecas uz:

  • iebūvētu indukcijas plīti 
  • brīvstāvošu plīti ar indukcijas plīts virsmu 
  • iebūvētu elektrisko plīti
  • brīvstāvošu plīti ar elektrisko plīts virsmu 

Risinājums:

1. Atkarībā no apsildes veida vairāku riņķu gatavošanas zonas tiek ieslēgtas šādi:  

  • Elektriskās plīts virsmas - pieskaroties plīts vadības sensoram Indukcijas plītis - ārējais riņķis automātiski ieslēdzas vai izslēdzas atkarībā no katla apakšas lieluma. 
  • Plašāka informācija, piemēram, kāds katla izmērs ir piemērots katrai gatavošanas zonai, atrodama ierīces lietošanas pamācībā. 
  • Varat lejupielādēt lietošanas rokasgrāmatu šeit.