Uz cepeškrāsns redzams kļūdas ziņojums F11 / F111 / F129

Pēdējoreiz atjaunots 21.01.2020 08:33

Situācija

  • Cepeškrāsnī tiek parādīts kļūdas ziņojums F11 / F111 / F129 


Attiecas uz

  • Iebūvētas cepeškrāsnis

Risinājums

1. Pareizi pievienojiet cepšanas termometru. 

Izpildiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu


2. Nomainiet bojāto cepšanas termometru. 

Jūs varat iegādāties jaunu pilnvarotā servisa centrā. 

3. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. 

Ja iepriekš minētie padomi neatrisina problēmu, mēs iesakām pieteikt servisa inženiera apmeklējumu. 

Cēlonis

Kļūdas ziņojums F11 / F111 I norāda, ka cepšanas termometrs ir bojāts vai nav pareizi pievienots. 

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies AEG remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.