Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods (F un cipars)Edit

18.11.2019 16:59

Problēma:

  • Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods (F un cipars)  
  • Uz cepeškrāsns redzams kļūdas kods F908  

Attiecas uz:

  • iebūvēta cepeškrāsns  

Risinājums:  

1. Izslēdziet cepeškrāsni, izmantojot mājas elektrosistēmas drošinātāju vai drošinātāju kārbas aizsargslēdzi, un tad atkal ieslēdziet to.

2. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.