Cepeškrāsns drošinātāji izdeg/izslēdzas

Pēdējoreiz atjaunots 18.11.2019 16:54

Problēma:

  • cepeškrāsns/plīts drošinātājs nepārtraukti izdeg/izslēdzas  

Attiecas uz:

  • iebūvētu cepeškrāsni
  • brīvstāvošu plīti  

Risinājums:

1. Pārliecinieties, vai drošinātājs ir pietiekams jaudas slodzei  

Pārbaudiet ar savu elektriķi, vai jums ir atbilstošas strāvas drošinātājs un vai plīts ir pievienota atsevišķai drošinātāju grupai.  

2. Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi pievienota strāvas padevei  

Pārliecinieties, ka ierīce uzstādīta pareizi, piezvanot pilnvarotam uzstādīšanas inženierim.  

3. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

Brīdinājums: pirms pilnīgas problēmas novēršanas neiesakām lietot izstrādājumu. Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

Piesakiet remonta pakalpojumus
Piesakiet remonta pakalpojumus

Izvēlies AEG remonta servisa speciālistus un saņem fiksētu cenu par ierīces remontu. Mēs noteiksim remonta apjomu un nepieciešamās rezerves daļas un piedāvāsim jums fiksētu cenu par labojumiem.