Plauktu noņemšana un uzstādīšana - vīna dzesētāji

Pēdējoreiz atjaunots 27.09.2023 11:09

Pirms jebkādas apkopes darbības izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Vienmēr esiet piesardzīgs, pārvietojot ierīces, smagām ierīcēm to pārvietošanai ir nepieciešami divi cilvēki.

Vienmēr izmantojiet aizsargcimdus un komplektā iekļautos apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašremonts vai neprofesionāls remonts var radīt drošības sekas, ja tas netiek veikts pareizi

Plauktu noņemšana un uzstādīšana - vīna dzesētāji

Plauktu noņemšana

Plaukta apakšējā daļa ir aprīkota ar vadotņu pāri vidū un āķu pāri aizmugurē.

Lai noņemtu plauktu:

1. Pilnībā atveriet ierīces durvis.

2. Atvienojiet vienu no plaukta aizmugurējiem āķiem.

Lai atvienotu plauktu, pietiek atkabināt tikai vienu aizmugurējo āķi

3. Nedaudz paceliet plauktu un izvelciet to no ierīces

Plauktu uzstādīšana

Lai plauktu atgrieztu sākotnējā stāvoklī:

1. Iebīdiet sliedes abās pusēs ierīcē, līdz tās apstājas.

2. Ievietojiet plauktu pa diagonāli pie ierīces.

3. Novietojiet vadotnes uz sliedēm.

4. Stingri nospiediet plauktu, lai nofiksētu abus āķus uz sliedēm.

5. Vairākas reizes izvelciet plauktu un iespiediet to atpakaļ ierīcē, pēc tam vēlreiz stingri nospiediet uz leju, lai pārbaudītu, vai tas ir pareizi piestiprināts pie sliedēm.

6. Iebīdiet plauktu atpakaļ ierīcē.

UZMANĪBU! Pirms vīna pudeļu novietošanas plauktos pārbaudiet, vai tās ir pareizi piestiprinātas.

Izmantojiet koka plauktus tikai pudeļu uzglabāšanai

Plauktu noņemšana un uzstādīšana (60 cm ierīce)

Plauktu noņemšana

Lai noņemtu plauktu:

1. Pilnībā atveriet vīna skapja durvis.

2. Izvelciet plauktu.

3. Satveriet plauktu vidū, nedaudz paceliet uz augšu un izņemiet no vīna skapja.

Plauktu uzstādīšana

Lai plauktu atgrieztu sākotnējā stāvoklī:

1. Pilnībā izvelciet plaukta sliedes.

2. Novietojiet plaukta aizmugurējos stiprinājumus uz sliedēm, lai tie būtu nofiksēti abās pusēs.

3. Izlīdziniet vadotnes priekšpusē.

4. Stingri nospiediet plaukta aizmuguri, lai pārbaudītu, vai tas ir pareizi novietots un nofiksēts uz sliedēm, un iebīdiet to atpakaļ ierīcē.

UZMANĪBU!

Pirms vīna pudeļu novietošanas plauktos pārliecinieties, vai tās ir pareizi nofiksētas uz sliedēm.

Pārbaudiet iespējamo nepareizo plauktu novietojumu: