Kā nomainīt viru (2)

Pēdējoreiz atjaunots 24.02.2021 13:48

Pirms jebkādas apkopes darbības deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pārvietojot ierīces, vienmēr uzmanieties, jo smago ierīču pārvietošanai ir nepieciešamas divas personas.

Vienmēr lietojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot nepareizu remontu, pašremonts vai neprofesionāls remonts var izraisīt drošības sekas

Kā nomainīt durvju eņģi

1) Nospiediet durvju bloķēšanu abās pusēs



2) Izvelciet durvis



3) Atskrūvējiet 2 skrūves, kas piestiprina durvju eņģes



4) Izvelciet eņģi un nomainiet to ar jaunu